Humor och attraktion

Humor och attraktionHumor är ett oerhört viktigt verktyg för att bygga attraktion, och beroende på vilken typ av humor du har kan din humor både hjälpa och stjälpa dig när du träffar tjejer.

“Det är viktigt att han har humor” kan man få höra från tjejer när man frågar efter de viktigaste egenskaperna hos en potentiell pojkvän. Men faktum är att alla typer av humor inte är fullt så attraktiva, och vissa typer kan snarare skada än förstärka attraktionen mellan dig och en tjej.

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Enligt psykologiforskning finns det fyra distinkta humortyper: sympatisk, självförstärkande, aggressiv och självförgörande. Dessa typer skapas genom kombinationen av om personen använder humor för att förbättra sin självbild eller förbättra en relation med andra, och om humorn är välvillig och positiv eller potentiellt destruktiv (antingen för sig själv eller andra).

Vilken humortyp har du – och hjälper eller stjälper den dig att attrahera tjejer?

Sympatisk humor

Sympatisk humor definieras av att man använder humor för att förbättra sin relation till andra på ett välvilligt, accepterande och positivt sätt. Personer med den här typen av humor använder ofta humor som ett sätt att charma och underhålla andra, lätta på spänningar mellan människor och för att förstärka positiva relationer. Personer med sympatisk humor kännetecknas av att de är spontana, ofta drar kvicka skämt och gillar att skratta ihop med andra.

De är mer benägna att ta initativ till nya (även vänskapliga) relationer och på en arbetsplats har sympatisk humor visat sig öka gruppsammanhållningen och främja kreativitet.

Sympatisk humor är även förknippat med med ökade nivåer av självkänsla, psykiskt välbefinnande, känslomässig stabilitet och social intimitet.

När du träffar tjejer fungerar det väldigt bra att använda sympatisk humor, just för att skapa gemenskap och intimitet er emellan. Vill du öka din sympatiska humor kan du försöka att vara lite mer spontan och skämtsam, hitta saker i nuet att skoja om och försök få tjejen att le så ofta du kan – utan att det blir krystat så klart. Det viktiga är att du är avslappnad och har en äkta vilja att få tjejen att skratta och må bra i ditt sällskap.

Självförstärkande humor

Självförstärkande humor är humortypen som handlar om att ha en positiv attityd gentemot livet i allmänhet, att man har förmågan att skratta åt sig själv, sina omständigheter och livets upp- och nedgångar på ett konstruktivt sätt. Personer med självförstärkande humor använder humor för att förstärka sig själva på ett positivt sätt. Man kan se den här typen av humor som ett sätt att förhålla sig till livet, där man hela tiden försöker se den ljusa sidan av en negativ situation, man söker efter guldkant i vardagen och behåller sin positiva attityd även i jobbiga tider. Den självförstärkande humorn har visat sig vara relaterad till ökad självkänsla, optimism och psykiskt välbefinnande samt minskade nivåer av depression och ångest. Den här typen av humor har även visat sig främja kreativitet och minska stress på arbetsplatser.

I dejtingsammanhang skulle jag säga att självförstärkande humor passar perfekt, för att skapa en positiv stämning och även visa att man inte tar livet eller sig själv på alldeles för stort allvar. Om du naturligt använder den här typen av humor, tänk dock på att inte överdriva för att inte verkar alltför käck – det kan lätt uppfattas som onaturligt och påklistrat. Se till att vara positiv men visa även att du har andra sidor. Mänsklighet är alltid uppskattat!

Aggressiv humor

Aggressiv humor är en typ av humor som är mer skadlig än positiv mot andra. Denna typ av humor kännetecknas av användning av sarkasm, kritik, förlöjligande och andra typer av humor som används på bekostnad av andra. Fördomsfulla skämt innehållande rasistiska eller sexistiska inslag är också typiskt för den aggressiva typen av humor. Denna typ av humor kan ibland verka lekfull och harmlöst rolig, men ibland är den underliggande avsikten att skada eller förringa andra.

Personer med aggressiv humor bortser ofta från att det han skämtar om kan ha inverkan på andra människor och deras känslor, och studier har visat att män tenderar att använda aggressiv humor oftare än kvinnor.

Om du använder aggresiv humor i sammanhang där du vill attrahera tjejer kan det tyvärr få motsatt effekt. Även om du får andra att skratta och det kan vara kul att retas eller göra narr av andra, så uppfattas det i studier som något mindre attraktivt än sympatisk humor. Speciellt om du är intresserad av att bygga en intim relation, då relationer bygger på ömsesidig respekt och kärlek. Om du vet med dig att du ofta använder aggressiv humor, försök att tona ner den i närheten av tjejer och öva på att använda sympatisk eller självförstärkande humor istället. Det är inte så att aggressiv humor per definition är dåligt, men det finns bättre alternativ, den största faran skulle jag säga är om man helt snöar in på att skämta på andras bekostnad – då blir det snabbt tråkigt eller till och med skadligt.

Självförgörande humor

Självförgörande humor kännetecknas av att man ofta skämtar om sig själv på ett nedvärderande sätt, för att få godkännade från andra människor runt omkring. Man vill behaga eller underhålla andra genom att skämta på sin egen bekostnad, man drar skämt om sina svagheter, felsteg eller hur man gjort bort sig. Denna typ av humor kan vara en form av förnekelse där humorn används som en försvarsmekanism för att dölja negativa känslor. Man kan till exempel skämta om något jobbigt som hänt, istället för att berätta hur man verkligen känner.

Självförgörande humor är förknippat med högre nivåer av depression och ångest, och lägre nivåer av självkänsla, psykiskt välbefinnande och intimitet. Denna typ av humor tenderar också att vara vanligare hos män än hos kvinnor.

Att skämta om sig själv på ett negativt sätt uppfattas enligt mina erfarenheter sällan som attraktivt, så detta bör du undvika i möjligaste mån när du träffar tjejer. Självklart kan du berätta om en blunder du gjort eller skämta om dina brister ibland, men försök att se till att använda positiv humor till största delen om du vill skapa attraktion.

Hur skulle du klassa in din typ av humor i dessa kategorier? Min svaghet här är förmodligen att jag ibland använder lite för mycket ironi i min humor, vilket kan hindra mig från att bygga rapport med nya människor som inte förstå min ironi. Kommentera gärna!

Bildkällor: 1