Hur många nära vänner har du?

Nära vänner

Enligt nätverksforskaren Fredrik Liljeros  i en artikel i DN så kan du definiera dina nära vänner eller ”starka kontakter” som de personer som skulle ge dig ett lån på 10 000 kr.

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Våra nära vänner fyller vårt sociala behov, samtidigt fungerar de också som en trygghet och ett socialt skyddsnät. Men skulle det då betyda att fattiga vänner är sämre vänner? De kan ju fortfarande ge oss den sociala biten, även om de inte kan erbjuda det ekonomiska skyddsnät som en rikare vän kan.

De flesta av oss har någon eller några nära vänner, vissa kanske inga alls… Ensamhet är förmodligen en känsla de flesta människor känt någon gång i sitt liv och det är en verklig rädsla för många.

Jag tror att du som läser kan bidra till den här diskussionen, därför vill jag höra dina åsikter och tankar kring vänner. Hur många nära vänner har du som skulle låna dig 10 000 kr? Kan vänner verkligen mätas i hur mycket pengar de är villiga att låna ut? Kan det vara moraliskt försvarbart att välja en rik vän över en fattig?