Sätt dina mål med 5 SMARTA principer

Bli en mästare på nätdejtingKänner du att din utveckling inte går framåt eller att den inte går framåt snabbt nog? Då kanske det är dags för dig att börja använda ”smarta mål”, det är en tumregel som är användbar för att sätta enkla och konstruktiva mål. Den skapades ursprungligen för projekthantering i en företagsmiljö, men har visat sig tillämpbar även för personliga målsättningar.

SMART-principen för målsättning

Detta är egentligen en enkel minnesteknik för att komma ihåg några av de viktigaste grundstenarna för effektiva mål, där varje bokstav står för varsin grundsten.

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

1. Specifikt

Genom att läsa beskrivningen av målet så ska du veta exakt vad det handlar om. Att “bli mer social” är inte specifikt, men “börja prata med en okänd person på bussen” är det.

2. Mätbart

Det ska gå att mäta när du har klarat ditt mål, som i ovanstående exempel så är det väldigt svårt att mäta när du “är mer social”, medan du vet om när du “pratat med en okänd person på bussen” – då är det mätbart. Detta är väldigt viktigt för att du ska kunna följa upp på dina mål, så att du faktiskt gör dem och vet när du gjort dem.

3. Angeläget

Att du vill göra det och ser fördelarna med det.

4. Realistiskt

Målet ska vara uppnåeligt, du ska kunna klara av det med de resurser och hjälpmedel du har tillgång till. Det får gärna vara ambitiöst, men det är avgörande att det är realistiskt. Detta är ett vanligt nybörjarmisstag, man vill få allt gjort så snabbt som möjligt och har massor av motivation, då blir det lätt att man sätter orealistiska mål och krav på sig själv vilket leder till ett misslyckande.

5. Tidsbestämt

När vill jag att målet är uppfyllt, hur mycket tid har jag? Utan tidsbestämda mål så glöms de lätt bort när vardagen kommer ikapp. Sätt en tid när du senast vill vara klar med ditt mål och följ den.

Exempel på mål som följer SMART-principen:

“Jag ska presentera mig för minst tre nya personer på jobbet innan nästa vecka, den 13e September 2013.”

“Jag ska gå upp kl. 7 på morgonen varje vardag, med början nästa vecka, jag ska utvärdera hur det gått när månaden är slut, 1a Oktober 2013. “

Begränsningar

SMARTa mål kan som sagt vara väldigt bra, men det är verkligen ingen total sanning och det har sina brister. Det är viktigt att inte låta sig begränsas av dem. Säg att du sätter ett mål som ska vara klart om 14 dagar, men du märker att du kommer hinna på 10 dagar efter några dagar – ska du då sakta in och sänka dina krav på dig själv? Ett perspektiv som kan hjälpa mot detta problem är att se dina mål som ett minimum, satsa på att överträffa dina mål, ett annat är att vara mer flexibel och ändra mål om det behövs. Låt inte dina mål begränsa dig. Utmana dig själv!

Avslutande ord

Det finns också andra definitioner av SMART-principen som kan vara användbara beroende på målets kontext. Ovanstående är det jag tycker är mest användbart för privata mål och dejtingcoaching.  Jag hoppas att det här kan hjälpa dig i din personliga utveckling.

Vad har du för smarta mål den här veckan? Följer de några av principerna? 

Bildkällor: 1