Skapa ditt bästa år idag – frågor & tips | Övning

Ett nytt år har kommit och det är dags att utvärdera det gångna året för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat år. Därför delar jag med mig av en övning bestående av 8 frågor med det syftet.

Himmeln som en metafor för möjligheter

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Mer specifikt så är frågorna gjorda för att förstärka lärdomar, ge nya insikter och rätt riktning inför det kommande året. Frågorna är coachinginriktade, de fokuserar på att ge insikt, lärdomar och att det ska leda till handling som ger en positiv förändring.

1. Vad har jag lyckats med?

2. Vad har jag blivit bättre på?

3. Vad har jag lärt mig om mig själv?

4. Vad är jag mest stolt över?

5. Vilka delar av livet har jag förbisett eller undvikit?

6. Vilka är de 5 viktigaste sakerna det kommande året?

7. Vilka problem har jag framför mig och hur kan jag övervinna dem?

8. Vilka möjligheter har jag framför mig och hur kan jag ta till vara på dem?

Svara på frågorna med året som gått i åtanke, ju mer du skriver och reflekterar ju mer kommer det att ge dig.

Hur har ditt år varit? Hur planerar du det kommande året? Vad tycker du om övningen?

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Tillsammans med konversationsexperten David Morin har jag utvecklat ett gratis test (på engelska) för att skippa kallpratet och skapa det sociala liv DU vill ha: Gå till testet.