Hur tankesätt påverkar personlig utveckling och relationer

Tankesätt och personlig utvecklingHar du funderat på vad det är som gör att vissa människor uppfyller sin potential medan andra, lika talangfulla, människor inte gör det? Psykologiprofessorn Carol Dweck vid Stanfors Universitet har forskat på just detta och hon har kommit fram till att nyckeln inte är begåvning, utan om du ser begåvning som någonting medfött och konstant som behöver bevisas, eller som något som kan utvecklas.

Dweck delar alltså in befolkningen i två grupper som enligt henne har två diametralt olika tankesätt; Fixerat tankesätt eller Utvecklande tankesätt (I den ursprungliga teorin så heter det Fixed mindset vs Growth mindset). Om du är intresserad av att utvecklas som person, vilket du antagligen är om du läser den här artikeln, är det helt fundamentalt att du ser till att ha perspektivet att det faktiskt är möjligt att utvecklas. Vi tar en kik på de olika tankesätten för att du verkligen ska förstå skillnaden på de olika sätten att tänka.

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Fixerat tankesätt

Människor i den här kategorin tror att talang och begåvning är medfött och statiskt. De tänker att ”de som de är”, men vill fortfarande prestera bra och framstå som begåvade. Karaktäristiska drag för en person med detta sätt att tänka är att de:

Undviker utmaningar

För att inte riskera att misslyckas undviker de ofta utmaningar, och håller sig till att göra saker som de redan vet att de kan eller är säkra på att lyckas med.

Ger upp lätt

När det dyker upp oväntade hinder har de en tendens att lätt ge upp, iställe för att fortsätta kämpa på och försöka hitta möjligheter till att lösa problemen.

Ser ansträngning som någonting meningslöst

Eftersom de inte tror att de kan utvecklas ser de ansträngning som något onödigt. Vissa undviker till och med all form av ansträngning och ser det som totalt meningslöst att ens försöka – de är ju redan övertygade om att de till sist ändå kommer vara kvar på ruta ett.

Ignorerar konstruktiv negativ feedback

I bästa fall ignorerar de all form av negativ feedback, även konstruktiv sådan som skulle kunna bidra till utveckling, och i värsta fall tar de all kritik som en förolämpning. Eftersom de ser sin begåvning (eller brist på sådan) som konstant och medfödd tar de negativ feedback som en kritik av dem som person, och inte av deras förmågor.

Känner sig hotade av andras framgång

De ser andras framgång som en måttstock och jämför sig själva mot den. Då framstår de som dåliga, och därmed gör de allt för att övertyga sig själva och andra att den andre personens framgång berodde på antingen tur eller omoraliskt beteende.

Utvecklande tankesätt

Människor i den här kategorin tror att begåvning och talang kan utvecklas, att hjärnan är som en muskel som går att träna upp.

Karaktäristiska drag för en person med detta sätt att tänka är att de:

Tar sig an utmaningar

De ser utmaningar som något spännande och något de kan lära sig av, och tar sig an dem med full kraft.

Kämpar på vid motgångar

De blir inte avskräckta av hinder och ser misslyckanden som lärdomar.

Ser ansträngning som en väg till framgång

De anser att anstränging är nödvändigt för att utvecklas och bli riktigt duktig på något.

Tar till sig negativ feedback för att utvecklas

Eftersom de vet att de kan förändras och utvecklas, ser de kritik som värdefull information. De kan visserligen fortfarande ta saker personligt, men de kan se skillnad på kritik mot dem som person och feedback om deras förmågor.

Inspireras och lär sig av andras framgång

Andras framgång ses som en inspirationskälla och de försöker gärna lära sig saker av de som redan lyckats. De anser att det finns tillräckligt med framgång och lycka för att räcka till alla människor.

Så skapar du ett utvecklande tankesätt

Läste du igenom listan och insåg att du beter dig mer som en person med ett fixerat tankesätt? Ingen fara! Dweck’s forskning har visat att det är fullt möjligt att förändra sitt tankesätt och på så vis göra dramatiska framsteg i sin utveckling. Genom att aktivt välja beteenden och tankemönster  som hör till ett utvecklande tankesättet ökar du din motivation till att anstränga dig för att utvecklas och nå framgång. Detta gäller självklart all form av förändring, såväl när det gäller att bli bättre med tjejer som att bli bättre på sitt jobb.

Ditt tankesätt påverkar dina relationer

Ditt tankesätt påverkar din framgång även när det kommer till relationer och förhållanden. De som har ett fixerat tankesätt anser inte att någon av parterna i förhållandet kan förändras och att konflikter och kritik är destruktivt. Detta leder ofta till ett sämre förhållande eftersom man inte är villig att anstränga sig för att utveckla sig själv och förhållandet, och inte heller vill diskutera eventuella problem och ta till sig av feedback från den andre.