Etik och sekretess


Etik och sekretessSom coach binder jag mig till att följa ICF:s uppsatta regler och praxis för coaching i den mån de praktiskt kan tillämpas.