Om coaching


Coaching

Vad är coaching?

Förändring med coaching

Coaching kan beskrivas som ett lösningsinriktat samarbete där vi gemensamt arbetar med dina problem, mål och drömmar genom samtal. Vi fokuserar tillsammans på de områden i ditt liv där du vill ha en förändring eller bara känner dig osäker på vad du vill, längre ner står det mer om vad det kan vara för områden. Jag hjälper dig att hitta din inre motivation genom aktivt lyssnande och sedan leder vi det tillsammans mot konkret handling, fördjupad insikt och medvetenhet.

Vem behöver coaching?

Jag ser inte coaching som något man behöver, utan något man väljer. Vem som helst kan coachas, för två av coachingens grundantaganden är att du är expert på dig själv och har allt du behöver inom dig. Coachen är bara expert på processen hur du kommer åt dina resurser.

Vad kan samtalen ge?

Som coach kan jag hjälpa dig på många olika sätt beroende på vad just du vill ha, du kan vilja ha stöd genom uppskattning och förståelse, feed-back på ditt sätt att vara och agera, ny kunskap och vishet, styrka att hantera dina svårigheter, lösningar på dina problem, handlingsplaner och struktur i livet, tips på verktyg och resurser som kan hjälpa dig framåt, nya handlingsalternativ, träning av yrkes- och livsfärdigheter eller nya perspektiv att se på din situation.

Områden i coaching, som jag arbetat med

Prova-på-samtal

Ett gratis första samtal för att utforska din situation, dina mål och ett potentiellt coachingsamarbete.

Detta är det första samtalet vi har, där vi träffas i en avslappnad och öppen miljö. Tillsammans utforskar vi din situation för att utvärdera om coaching är rätt verktyg för dig och isåfall hur det fortsatta samarbetet ska se ut. Det finns inga förpliktelser eller krav på dig, utan du väljer själv om du vill gå vidare eller inte efter samtalet.

Inför samtalet så kommer du att få ett förberedande frågeformulär för att göra samtalet så givande som möjligt för oss båda.

Tid: 1-1,5 h
Pris: GRATIS

Anmäl dig för att få det förberedande frågeformuläret.