Så fick Mattias sin första flickvän

Det var sommaren 2011. Jag hade under en relativt lång tid jobbat med mig själv i terapi. Jag hade tidigare i livet mycket begränsad erfarenhet av att ragga tjejer. Detta sannolikt på grund av att jag tidigare haft för låg självkänsla och ett synsätt på mig själv som hållit mig borta från att försöka. När jag nu denna sommar med hjälp av terapin hittat andra sätt att betrakta mig själv började jag fundera på hur jag skulle kunna bli bättre med tjejer. Detta ledde till att jag började läsa en del litteratur i ämnet. Jag hittade en del och började ta in en del olika begrepp på området. Detta kändes dock ganska abstrakt och svårt att tillämpa i verkligheten. Jag började då googla och fann därigenom Viktors verksamhet.

Ensamhet till tvåsamhet - RecensionEfter vissa överväganden drog jag iväg ett mail till Viktor och förklarade min livssituation. Jag skrev bland annat att jag vill ha mer erfarenhet rent praktiskt. Efter att Viktor läst igenom mina tankar trodde han att en workshop för att träffa tjejer skulle passa mina behov bra. Jag läste igenom det och nappade på erbjudandet. Viktor skickade då ett frågeformulär som jag besvarade med stor omsorg för att underlätta samarbetet. Jag åkte sedan upp till Göteborg för att delta i workshopen. Detta var en mycket positiv erfarenhet. Hemkommen efter workshopen var mitt självförtroende rejält stärkt. Mina föreställningar om vad som var möjligt lika så. Detta tog jag med mig och gick ut och ordnade mig någon dejt mitt på ljusa dagen. Jag gjorde även under denna tid en del andra sociala interaktioner som jag tidigare inte vågat försöka mig på. Jag trodde här att jag fått den hjälp av Viktor jag behövt för att kunna nå mitt mål (skaffa en flickvän). Jag fick sedan upp ögonen på en tjej. Jag trodde jag hade ett bra läge men misslyckades kapitalt trots tappra försök. Detta medförde att skamkänslor infann sig. Mitt nyvunna självförtroende började också dala. Jag insåg här att jag behövde mer hjälp av Viktor för att komma vidare. Vi bokade in en ny träff. Viktor hjälpte mig här att komma ur lite negativa tankar och se framåt. Jag skaffade mig nya dejter och höll Viktor uppdaterad med hur min utvecklingsprocess fortskred. Sedan träffades vi ytterligare en gång och Viktor introducerade mig i nätdejtingen. Han gav mig då ett par handfasta tips om exempelvis hur man tar en bra profil-bild och vad som är viktigt när man tar kontakt med tjejer på denna arena. På detta sätt fick jag nu nya dejter och jag fortsatte att hålla Viktor uppdaterad. Jag bad då om råd hur jag skulle gå tillväga med någon tjej. Viktor avböjde då att ge konkreta tips då han menade att för mycket input från honom i denna fas skulle kunna hämma min utveckling. Detta var insiktsfullt av Viktor då jag tror att man lär sig mer om man hittar sin egen stil i raggnings-förfarandet och där ingår att ibland göra några små misstag.

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Tiden gick och jag fortsatte att tillämpa en saker som jag lärt mig av Viktor. Varje gång vi träffades så fylldes jag av en positiv känsla som gav upphov till nya initiativ på dejtingfronten. Viktor är duktig på att hjälpa en med målsättningar och få in en i ett motiverat tillstånd.

Hösten 2012 dök så en tjej upp och började ta några initiativ. Med den erfarenhet jag skaffat mig var jag nu mycket mera beredd på detta. Jag kunde hantera denna process lugnare för att jag nu hade bättre koll på vad det handlade om. Viktor hölls uppdaterad. Från att Viktor tidigare gett mer konkret feed-back nöjde han sig nu mer med några uppmuntrande ord. Han bekräftade att jag var på rätt spår. Detta förhållningssätt från honom stärkte mitt självförtroende då det tyder på att Viktor sett en lång utvecklingsprocess för mig.

Denna dejtingsfas ledde till att jag och denna tjej idag är ett par. Det känns mycket bra och tack vare samarbetet med Viktor hade jag nu de färdigheter och erfarenheter jag behövde för att ro detta i hamn. Samarbetet med Viktor har varit mycket konstruktivt och stimulerande. Mitt koncept då jag inledde med en workshop och införskaffade mig ett gäng praktiska verktyg var en bra början. Sedan träffades vi då och då. Ca en gång var tredje, fjärde månad. Mellan gångerna har vi också haft viss mail-kontakt. Detta var mycket lyckat för mig då jag efter varje träff fyllts med ny handlingsiver och fått feedback på min utveckling.

Viktor är en sympatisk person som är duktig på att kommunicera svåra saker på ett lättförståligt sätt, duktig på att motivera och vet hur han kan hjälpa klienterna att stärka sitt självförtroende. Han är också inkännande när han ska ge tips och när han skall låta klienterna testa sig fram på egen hand. Detta tror jag är en mycket viktig aspekt för annars kan man riskera att bli för beroende av sin coach och således inte utveckla en förmåga att fatta beslut på egen hand. Jag har många positiva minnen från sessionerna. Viktor frågade även hur jag tänkt och resonerat när jag kommit förbi vissa hinder under min utvecklingsprocess. Detta för att han på så sätt genom att förstå mina erfarenheter utveckla sig ytterligare som coach. Detta upplevde jag som konstruktivt då det skapar en känsla av att man är på samma våglängd fast man tar hjälp av en expert.

Så vill du dejta mer och skaffa dig mer verktyg och nå dina mål på denna arena rekommenderar jag varmt att teckna ett samarbete med Viktor!

/Mattias, 26 år