Självkänsla – definition

Självkänsla är ett ord de flesta av oss ofta hör, dock råder stor förvirring kring vad det verkligen innebär. I denna artikelserie kommer jag utgå från Dr. Nathaniel Brandens teori om självkänsla. Det är en av de mer accepterade teorierna, som jag dessutom själv haft mycket användning av i min personliga utveckling och i mitt arbete som coach. I denna teori betraktas självkänsla som ett grundläggande mänsligt behov, som behövs för en hälsosam personlig utveckling, samtidigt lägger den en grund för alla våra tankar, känslor och handlingar.

Definition av självkänsla


Jag börjar med att citera hur Branden beskriver självkänslans essens i sin bok Six pillars of self-esteem:

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

“To trust one’s mind and to know that one is worthy of happiness is the essence of self esteem.“

Löst översatt skulle jag säga att självkänslans essens är en tro på sin rätt och förmåga att vara framgångsrik och lycklig, känslan av att vara värdig, att förtjäna och njuta av frukterna av sin ansträngning. Självkänslan består av två komponenter enligt denna teori, självrespekt och självförtroende. Där självrespekt är att vi tycker om oss själva, behandlar oss med respekt och ser oss som värdiga till lycka. Självförtroende är att tro på vår förmåga inom olika områden, vår förmåga att lära och göra, samt att vi litar på oss själva och vårt sinne.

Det finns många olika teorier om vad självkänsla är, anledningen till att jag valt att beskriva denna teori är för att det är den teori som verkar överensstämma bäst med hur vi förstår självkänsla, i de konkurrerande teorierna så blir antingen narcissister eller olyckliga, men framgångsrika företagsledare de personer med bäst självkänsla, men inte i denna teori då den tar hänsyn till ett större spektrum av människans natur och inte är begränsad till att bara älska sig själv eller att bli framgångsrik i livet.

Självkänslans sex inre vanor

Det som avgör vår självkänsla enligt Branden är i slutändan våra handlingar, då alla värderingar är knutna till någon form av handling och självkänsla är en värdering. Eftersom självkänslan blir en konsekvens av vårt handlande så vilar vår självkänsla på en samling inre vanor som krävs för att kunna handla rätt. Därför kan vi inte arbeta direkt med att förbättra den, utan vi får arbeta indirekt genom dessa vanor.

Medvetenhet – att vara medveten och närvarande till olika aspekter av verkligheten.

Acceptans – att acceptera sig själv, handlingar, tankar, situationer,  känslor – allt.

Ansvar – att ta ansvar för sitt liv, välmående, värderingar och handlingar.

Självhävdelse – att stå upp för sig själv och sina behov, att behandla sig själv med respekt.

Syfte – att använda våra resurser för att uppnå de mål vi valt.

Integritet – att integrera värderingar, principer, övertygelser, tro och beteende – när vi beter och tänker samstämmigt med oss själva har vi integritet.

Fundera på hur dessa pelare relaterar till ditt liv och dina handlingar och dela gärna med dig av dina tankar. Vad tycker du om denna teori?