De 4 orsakerna till ensamhet och 5 strategier mot dem

Känna ensamhetKänner du dig ensam? Det är du inte ensam om! Ensamhet är väldigt vanligt och de flesta människor känner sig ensamma under någon period i livet. I den här artikeln går vi igenom vad ensamhet är, orsakerna till ensamhet och hur man kan hantera det.

Vad är egentligen ensamhet?

Ensamhet är en känsla av missnöje och att något saknas, som uppstår när man inte har den grad av social kontakt som man skulle vilja ha. Alla kan känna sig ensamma då och då, men det finns även många som känner ensamhet större delen av tiden. Man brukar dela in ensamhet i två olika grupper, social ensamhet och känslomässig ensamhet.

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Social ensamhet

Social ensamhet innebär att man saknar ett socialt nätverk, att man känner sig ensam på grund av att man inte har några (eller så många som man skulle vilja ha) vänner, arbetskompisar, familjemedlemmar eller släktingar att umgås med. Det finns de som har ett rikt socialt liv på jobbet men inga vänner på fritiden, och de finns de som känner sig ensamma på jobbet/i skolan men har vänner och familj att umgås med på lediga stunder. Känsan av ensamhet grundar sig alltså inte på antalet vänner, utan om man känner sig nöjd med sitt sociala nätverk eller om man saknar fler människor att umgås eller ha kontakt med. Man kan sitta i en källare och aldrig prata med någon och ändå inte alls känna sig ensam.

Känslomässig ensamhet

Känslomässig ensamhet uppstår när man saknar en djup relation, exempelvis när man saknar någon att verkligen kunna prata med, någon man kan berätta allt för och/eller någon som man känner älskar en för den man är. Den här sortens ensamhet är vanligt att känna även om man har många människor att umgås med. Jag har hört många beskriva det som att de kan stå mitt på en fest med massa trevliga vänner och bekanta omkring sig, men att de ändå känner sig ensammast i världen. För många killar kan det kännas ytligt med umgänget i grabbgänget och de saknar någon att ha en djupare relation med. I det läget längtar många efter en flickvän, som de tänker kan uppfylla behovet av känslomässig närhet.

Orsakerna till ensamhet

Ensamhet kan orsakas av många olika saker, och ofta kan det vara flera orsaker som kombinerat skapar stor ensamhet. Generellt kan man säga att ensamhet orsakas av någon eller några av dessa fyra kategorier:

1. Brister i relationer

Brister i relationer kan uppstå när man inte har några eller få relationer med andra människor, när man känner ett utanförskap eller när man tvingats in i isolering på grund av att man blivit utfryst eller förskjuten (i familjen, på jobbet/i skolan eller i kompisgänget).

2. Förändring inom relationer

Ensamhet kan också orsakas av att relationer man har förändras. Det kan vara allt från att man växer ifrån sina vänner med åldern (till exempel för att man ändrar intressen eller att den ene skaffar familj), för att man flyttar från sitt sociala nätverk eller för att man separerar från en partner och plötsligt finner sig utan både livskamrat och socialt umgänge.

3. Man ser sig själv som en ensam person

Om man tänker på sig själv som en ensam person, att det är en egenskap man har som inte går att förändra, så är det ofta lätt att fastna i ensamhet. Det kan handla om att man ser sig själv som en ensamvarg, som någon ingen tycker om eller som ”den evige singeln”.

4. Bristande social kompetens

Ensamhet kan även bero på att man har bristande social kompetens, och därför har svårt för att skapa relationer med andra. Det kan handla om att man inte vet hur man startar eller fortsätter en konversation med andra på ett avslappnat sätt, att man är otroligt blyg eller till och med har social fobi, eller att man har en negativ attityd eller till och med beter sig illa mot andra.

Strategier för att hantera ensamhet

Ensamhet är som sagt något väldigt vanligt och de flesta känner ensamhet i någon grad under en eller flera perioder i livet. Men, det finns konkreta saker man kan göra för att hantera sin ensamhet så att det känns bättre och så att den på sikt kan minska eller försvinna helt. Här får du fyra framgångsrika strategier för att hantera ensamhet: 

1. Gör en rationell analys

Titta på din situation utifrån och försök göra en objektiv, rationell analys av läget. Vad beror din ensamhet på och vad skulle du kunna göra för att förändra din situation? Inför sociala situationer, om du upplever dem som riskfyllda/jobbiga, tänk över fördelarna jämfört med nackdelarna och se om de potentiella vinsterna kan motivera dig till att gå dit/prata mer med människor (eller vad du behöver göra för att minska ensamheten).

2. Sluta skyll på personliga egenskaper

Försök hitta vilka situationer eller beteenden som skapar ensamhet, istället för att tänka ”jag är sån här som person”. Ensamhet är ingen medfödd egenskap, du är inte ”dömd” till evig ensamhet på grund av vem du är. Du kan förändra din situation om du verkligen vill och ser till att ha det tankesättet.

3. Se positivt på andra människor

Du kommer inte att bli mindre ensam om du är bitter och negativ gentemot andra. Se till att hålla en positiv attityd mot andra (även i dina egna tankar!), så är det mycket lättare för människor du möter att vilja ha kontakt eller bli vän med dig.

4. Omvärdera din ensamhet

Istället för att se ensamhet som något negativt, kan du lära dig att omvärdera det och istället uppskatta den ensamhet man har. Att vara ensam kan vara något värdefullt då det ger en större möjlighet att uppleva sin inre värld och att lära känna sig själv.

5. Fokusera på vänskap istället för kärlek

Fokusera på att skaffa eller behålla goda vänner, istället för att lägga all energi på att hitta Den Stora Kärleken. Det är oftast mycket enklare (och med mindre risk för ett krossat hjärta) att hitta vänner än en livskamrat. Dessutom, att inleda en relation med en tjej med intentionen att du ska slippa vara ensam är inte direkt den bästa grogrunden för kärlek.

Kommentera om du någon gång känt dig ensam och vad du tror att din ensamhet beror eller berodde på. På det sättet kan vi hjälpa varann att förstå att vi inte är ensamma i vår ensamhet. Jag kommer själv kommentera här nedan om en stund och berätta om en av de ensammaste perioderna av mitt liv.