Personligt ansvar – ta ansvar för sig själv

För att uppleva självkänsla – att känna oss värdiga och kompetenta inför livet så krävs en känsla av kontroll. Den känslan får vi genom att ta ansvar för oss själva och våra liv.

Ta personligt ansvar för sig självAtt ta personligt ansvar för oss själva är både en del av vår självkänsla och ett tecken på att den finns. Som med alla de sex inre vanorna som ligger till grund för vår självkänsla så fungerar det åt båda hållen – ju mer ansvar vi tar för det vi kan kontrollera ju starkare blir vår upplevelse av självkänsla och ju starkare vi upplever vår självkänsla ju mer ansvar tar vi för oss själva.

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Vad det innebär att ta ansvar för sig själv

Ta ansvar för val och handlingar

När vi tar ansvar för våra val och handlingar tar vi också äganderätten över dem – vilket är en form av acceptans, vi behöver då vara medvetna i nuet om de val vi gör och ta ansvar för dem.

Ett exempel på att ta ansvar för val och handling

En man vill gå ner i vikt, han är hungrig och ska ta fram något att äta. När han öppnar skafferiet så finns det en mängd val för honom, men främst väger det mellan att ta fram havregrynen för gröt eller att ta den där stora påsen med sina favoritchips. När han gör detta valet kan han välja att ”glömma bort” att han vill gå ner i vikt och välja chipspåsen, eller så medvetandegör han sig för den aspekten, påminner sig själv om hur viktigt det är för honom att gå ner i vikt och väljer att ta ansvar för vad han plockar ut ur skafferiet.

Ta ansvar för uppfyllandet av drömmar

Vi väljer att satsa på att våra drömmar ska uppfyllas genom sättet vi agerar. När vi tar ansvar för våra drömmar så knyter vi samman vårt identitet med drömmarna, vilket både är en risk och en möjlighet. En risk ifall vi ändå inte agerar i enlighet med drömmarna, men en fantastisk möjlighet som också ökar chanserna att vi kommer uppfylla våra egna drömmar när vi väl tagit ansvar för dem. Det handlar om att fråga sig själv vad man är villig att göra för att uppfylla sina drömmar och sedan agera efter det.

Ta ansvar för tid

Om jag säger att mina vänner är det viktigaste i mitt liv, men jag tackar nej till möjligheter att umgås med dem till fördel för jobb och skola, då tar jag inte ansvar för hur jag prioriterar min tid och behöver tänka över hur min tidsprioritering kan gå ihop med mina värderingar och mål.

Ta ansvar för lycka

”Ingen kommer för att rädda dig.” skrev Nathaniel Branden (författarens översättning), med det menas att vi behöver rädda oss själva. Vi kan inte vänta på att någon annan ska göra oss lyckliga, eller att någon annan ska älska oss. Det är vårt ansvar att välja de vägar som leder till ökad lycka.

Ta ansvar för de värderingar och den tro vi väljer att leva efter

Att bara tänka på sina värderingar och sin tro som ens natur eller ”det är sån jag är” gör att man lätt kan fastna i tankesätt som egentligen inte är ens egna, utan värderingar man kanske fått från sina föräldrar, vänner eller media. När vi tar ansvar för våra värderingar och vår tro, då kan vi också välja vilka vi vill leva efter och får en mycket större frihet i våra liv.

Ansvarsfällor

Många tar personligt ansvar för saker utanför deras kontroll, det är en vanlig ansvarsfälla. Det finns många saker som kan drabba oss över som vi inte kan påverka, t.ex. olyckor och andras personliga val – om du tar ansvar för sådant sätter du din självkänsla och ditt välmående på spel.

Relaterade länkar

Ta ansvar!

Finns det något du tar personligt ansvar för som du inte kan påverka? Vad är dina tankar kring att ta ansvar?

Källa

Artikeln är baserad på The Six Pillars of Self-Esteem av Nathaniel Branden.